تبلیغات

my anime world - یه نصیحت.-.
     یه نصیحت.-.
سه شنبه 3 مهر 1397 05:12 ق.ظ    
♡fαωтι♡


آجیاے  خودم...

دوستاے گلم...

عشقــــــــــام...

جیگـــــــــــرام...

نفســــــــام...

یه نصیحت دوستانه:

قدر دوستاتون رو بدونید...

اینقدر سنگ دل نباشید...

الان که مدرسه میرید ...

با دوستاتونیــــــــــــــــــد...

پس قدرشون رو بدونید...

تا چشم به هم بزنی تابستون بعدی رسیده...

و  دورے از دوستا...

و گریه هاے شبانه...

و دلتنگے هاے هر روز...

و...

..

.

پس قدرشون رو بدونید...

اینقدر با حرف زدنا...

لهنتــــــــــــــــــــــــون...

نیشخنداتـــــــــــــون...

فکرتــــــــــــــــــــــون...

عذابشون ندید...

دلشون میگیره...

درسته به روی خودشون نمیارن...

اما دلشون پر از درد میشه...

اینقدر سنگ دل نباشید...

تا چشم بهم بزنی میبینے...

نه دوستی هس...

که باهاش حرف بزنی...

نه درد و دل کنی...

نه...

نه..

.

دنیا خیلی آسونه...

تا چشم بهم بزنی...

میبینی پیر شدی ...

و تنها...

و بدون دوست...

و دلی پر از حسرت...

پس قدر بودنشون رو بدونید...

تا هستن براشون خواهری کنید

وگرنه

تا میخوای باهاش خوب بشی

میبینی دیگه کسی وجود نداره

و از بین رفتن...

...

..

.
پس قدر بودنشون رو بدونید...

   


نمایش نظرات 1 تا 30